Tag: Bộ di trú Canada

Theo thông báo mới nhất từ Bộ di trú – quốc tịch – tỵ nạn Canada (IRCC) vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, cho biết chính phủ...

Các nghị sĩ bảo thủ đang kêu gọi chính phủ liên bang thực hiện “hành động ngay lập tức” để ngăn chặn các cuộc vượt biên bất hợp pháp,...

Như đã thông báo trước đây, chính phủ Canada sẽ đầu tư và thúc đẩy chiến lược thúc đẩy lao động có tay nghề cao từ nước ngoài mang...

Chính phủ liên bang Canada sẽ chi nhiều triệu đô, cao hơn so với việc nâng cấp và thuê chổ để di chuyển một trung tâm xét duyệt hồ...

error: Alert: Content is protected !!