Tag: Bộ di trú và quốc tịch Canada

Bộ Nhập Cư Canada đang hướng tới dành tháng 3 để nhấn mạnh những rủi ro của gian lận trong chiến dịch giáo dục của chính phủ về vấn...

Ngày 16 tháng 2 năm 2018 – tại Ottawa, ON – Chính phủ cam kết khuyến khích nhập tịch với mọi đối tượng nhập cư, kể cả trẻ vị...

Vào hôm qua, Chủ Nhật ngày 03 tháng 12, Bộ trưởng Bộ di trú và quốc tịch Canada, Ahmed Hussen, một lần nữa lập lại cam kết rằng chính...

Hôm qua, 1 Nov 2017, Bộ trưởng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) vừa công bố Immigration Plan 2018-2020 tham vọng nhất trong lịch sử với vài điểm đáng...

Như chúng tôi đã đưa tin, luật quốc tịch Canada sửa đổi đã có hiệu lực một phần vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, hôm nay, Bộ di...

error: Alert: Content is protected !!