Tag: Bombardier

Thủ tướng Anh, Theresa May, sẽ gặp Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, tại Ottawa vào thứ Hai tuần tới giữa lúc các quan chức Canada cố gắng giải quyết...

error: Alert: Content is protected !!