Tag: bong bóng bất động sản

Chính quyền tỉnh B.C đã có một hành động trong một chuổi các giải pháp nhằm giảm nhiệt cho thị trường bất động sản tại đây.

Theo thống kê mới nhất từ Cơ quan quản lý bất động sản khu vực Greater Vancouver cho thấy đã có dấu hiệu bong bóng thị trường bất động...

error: Alert: Content is protected !!