Tag: Brian Jean

Hai lãnh đạo Đảng Alberta Wildrose, Brian Jean, và Đảng Bảo thủ Alberta (PC Alberta), Jason Kenney, đã đồng ý việc sáp nhập 2 đảng. Theo dự kiến, lãnh...

Thủ tướng Justin Trudeau đã phát biểu hôm nay, thứ 3 ngày 24/01 rằng ông đỡ “lỡ lời” khi nói rằng sẽ “giảm dần” (phase out) việc sản xuất...

Đảng Wildrose Alberta thông báo rằng lãnh đạo của đảng này sẽ dành mùa hè này để tiếp xúc người dân trên trên toàn tỉnh Alberta.

error: Alert: Content is protected !!