Tag: Buôn bán cần sa hợp pháp

Cần sa đã được chính thức được sử dụng hợp pháp và công khai tại Canada vào ngày 17/10 vừa qua, đây cũng là chủ đề chính được truyền...

Chính phủ Alberta thông báo rằng họ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ để xin phép bán cần sa, theo đó tất cả những người dân Alberta muốn bán...

error: Alert: Content is protected !!