Tag: Các chương trình định cư Canada

Tỉnh bang Manitoba đã công bố 2 chương trình định cư “nhanh” dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường tại tỉnh bang này.

Tỉnh đảo thuộc Đại Tây Dương Prince Edward Island( PEI) đã phát hành 169 lời mời trong một đợt thu hút nhập cư mới được công bố hôm thứ...

Luồng nhập cư Thạc sĩ của Ontario đã mở trong thời gian ngắn cho những đơn đăng ký từ những sinh viên quốc tế vào ngày 5 tháng 4.

error: Alert: Content is protected !!