Tag: Cần sa hợp pháp

Chỉ hơn một tuần sau khi cần sa được sử dụng hợp pháp tại Canada, một số cửa hàng bán cần sa và những sản phẩm liên quan đến...

Vào ngày 17/10 vừa qua, cần sa đã được chính thức hợp pháp hóa để sử dụng rộng rải trên toàn Canada. Đây là ngày đánh Canada trở thành...

Ngày 17/10 sắp tới đây, Canada sẽ chính thức hợp pháp hóa cần sa, theo đó người dân Canada đủ tuổi theo quy định sẽ được mua và sử...

Sức khoẻ và sự an toàn của người dân Alberta sẽ là ưu tiên hàng đầu khi tỉnh này thực hiện hiện đại hóa Đạo luật về cờ bạc...

Các nhà quản lý thành phố Calgary đang đề nghị các thành viên hội đồng ban hành một lệnh cấm tiêu thụ cần sa công khai khi chúng sắp...

Không phải ngày nào bạn cũng có dư ra vài tỷ đô la trong ví, nhưng nếu bạn có, bạn sẽ làm gì với số tiền đó?

error: Alert: Content is protected !!