Tag: Canada Blood Services

Gia đình một bệnh nhân Canada gốc Việt đang bị bệnh ung thư bạch huyết cầu (Lymphoma cancer) đang tha thiết kêu gọi cộng đồng Canada và Mỹ gốc...

Cơ quan quản lý ngân hàng máu Canada (Canada Blood Services) cho biết, họ đang thiếu trầm trọng các nhóm máu A, O và B trong ngân hàng máu....

error: Alert: Content is protected !!