Tag: Canada – EU

Quốc hội EU đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định tự do thương mại giữa EU và Canada (CETA) vào hôm nay.

error: Alert: Content is protected !!