Tag: Canada muốn thu hút người nhập cư

Bộ trưởng Nhập cư Canada Ahmed Hussen cho biết kế hoạch về tăng lượng nhập cư của Chính phủ liên bang đang tiến triển đúng hướng và $440 triệu...

error: Alert: Content is protected !!