Tag: Canada Post

Theo công đoàn đại diện nhân viên bưu điện Canada (Canada Post) cho biết, 6000 nhân viên bưu điện tại Montreal đã đình công bắt đầu vào lúc 10...

Công đoàn đại diện cho công nhân tại Canada Post (Bưu điện Canada) đã gửi thông báo đến 50,000 nhân viên của mình về việc đình công vào đầu...

Ông Todd Bailey đang chán nản với các công ty phân phối đã bỏ mua hàng trực tuyến tại cửa của mình.

Trong một thông báo phát đi từ Canada Post xác nhận rằng, họ đã thu hồi thông báo trước đó để mở ra cơ hội cho cả 2 bên...

error: Alert: Content is protected !!