Tag: Canada – US Trade

Thủ tướng Justin Trudeau có đã có cuộc gặp với Tân tổng thống Mỹ, Donald Trump, tại Nhà trắng vào hôm qua, và Tân tổng thống Mỹ đã nói...

Chính phủ Canada sẽ xem xét lại các hiệp định thương mại song phương với Mỹ trong quá trình đàm phán lại hiệp định thương mại tư do Bắc...

error: Alert: Content is protected !!