Tag: Canadian Passport

Bộ di trú và quốc tịch Canada (IRCC) đang công bố một nghiên cứu trong đó gợi ý việc xem xét cho pháp người dân gia hạn hộ chiếu...

Như chúng tôi đã đưa tin, Thượng viện Canada đã thông qua Dự luật C-6 (Bill C-6) về những thay đổi đáng kể về luật quốc tịch vào ngày...

error: Alert: Content is protected !!