Tag: Canadian Troops

Chính quyền Đảng Tự Do (Liberal) đã gia hạn việc hiện diện của các binh sĩ tại Ukraine thêm 2 năm nữa trong nỗ lực cho thấy sự ủng...

error: Alert: Content is protected !!