Tag: Canadian visitor visa

Nếu bạn là người đã từng du lịch đến Canada trong 10 năm trước hay bạn đang có visa du lịch (non-immigration) Mỹ thì bạn là đối tượng của...

Chúng tôi nhận được câu hỏi của bạn CLN, đang sinh sống tại Việt Nam với nội dung như sau: “Xin chào Vietcan! Cho mình hỏi 1 câu, mình...

Chúng tôi nhận được câu hỏi của một bạn đang sống tại Toronto, Ontario đặt câu hỏi với chúng tôi rằng: “Chào anh chị! Em muốn viết thư mời...

error: Alert: Content is protected !!