Tag: Cảnh báo bão tuyết

Một số cảnh bảo về bão mùa đông và tuyết rơi có hiệu lực ở phía tây, trung tâm và phía đông Alberta, khi một đợt tuyết lớn dự...

error: Alert: Content is protected !!