Tag: Cảnh báo lũ

Cơ quan chức năng tại Calgary đã gửi thông báo đến người dân để hối thúc họ chuẩn bị tinh tinh thần và mọi điều kiện để đối phó...

error: Alert: Content is protected !!