Tag: Cảnh sát Hoàng Gia Canada

Cảnh sát liên bang Canada (Cảnh sát Hoàng Gia Canada – RCMP) đang tìm kiếm người đã ăn trộm chiếc đèn dầu cổ tại ngôi làng ma (ghost town)...

error: Alert: Content is protected !!