Tag: Carbox tax

Chính phủ Alberta lên kế hoạch chi $1,4 tỷ trong bảy năm tới đầu tư đổi mới ngành dầu khí với mục tiêu giảm cường độ carbon thải ra...

Chính phủ Alberta đã bắt đầu gửi những tấm cheques tiền hỗ trợ thuế khí thải cho những gia đình có thu nhập thấp và trung bình tại Alberta.

error: Alert: Content is protected !!