Tag: Chăm sóc sức khỏe người già

Bộ trưởng Y tế B.C, Terry Lake, đã công bố kế hoạch chi $500 triệu đô trong vòng 4 năm tới dành cho các hoạt động chăm sóc người...

error: Alert: Content is protected !!