Tag: chạy xe trời mưa

Nếu bạn cảm thấy phiền khi đi trời mưa cứ phải bật cần gạt nước, hay khi đi qua vũng nước lớn mà xe khác làm bắn nước vào...

error: Alert: Content is protected !!