Tag: Chính phủ liên bang

Chính phủ Canada đã thông báo sẽ triển khai lực lượng quân đội và máy bay đến để hỗ trợ B.C nhằm đối phó với tình trạng cháy rừng...

Chính phủ Canada và Alberta tăng cường khả năng tiếp cận chương trình giáo dục sớm và chăm sóc trẻ chất lượng, với mức giá vừa phải ở Alberta.

error: Alert: Content is protected !!