Tag: chính phủ tỉnh bang

Tỉnh trưởng tỉnh bang Alberta đã công bố việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tại tỉnh bang này trong việc tái mở cửa, theo đó, những doanh nghiệp...

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, nói rằng chính phủ liên bang và chính phủ các tỉnh bang và vùng lãnh thổ sẽ chi tổng cộng $4 tỷ đô nhằm...

error: Alert: Content is protected !!