Tag: Chính quyền thành phố Vancouver

Cộng đồng thổ dân First Nations và các nhà lãnh đạo thành phố tái khẳng định sự phản đối của họ đối với dự án mở rộng đường ống...

error: Alert: Content is protected !!