Tag: chương trình hỗ trợ lương

Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi giống nhau liên quan đến chương trình hỗ trợ 75% lương nhân viên cho doanh nghiệp, qua đó cho thấy một...

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, cho biết Chương trình hỗ trợ lương của chính phủ liên bang, CEWS, dành cho các doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi đại...

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, đã có buổi họp báo thường nhật tại nhà riêng vào sáng sớm thứ 6 ngày 8/5 và cho biết, chính phủ liên bang...

error: Alert: Content is protected !!