Tag: chuyển giới

Tỉnh trưởng Alberta Rachel Notley hôm nay, thứ 6 ngày 8 tháng 6 năm 2018, thông báo rằng người dân Alberta sẽ chính thức được sử dụng “X” trong...

error: Alert: Content is protected !!