Tag: City of Edmonton

Khi nhắc đến các nút giao thông ở Edmonton, trơn và trượt có lẽ chính là chủ đề chung.

Trong những ngày chuẩn bị Tết Nguyên Đán của người Việt, chính quyền thành phố Edmonton đã cho quảng cáo về việc “celebrate Chinese New Year” (Mừng năm mới...

error: Alert: Content is protected !!