Tag: Con đường định cư Canada

Như chúng tôi đã đưa tin về Chương trình định cư Canada tỉnh B.C diện doanh nhân mới (The Entrepreneur Immigration — Regional Pilot), có rất nhiều bạn đọc...

Chính phủ Canada đã mời 3,000 ứng cử viên của chương trình nhập cảnh Express Entry để định cư tại Canada trong đợt rút thăm mới vào ngày 14...

error: Alert: Content is protected !!