Tag: Công đoàn

Theo thông báo của Công đoàn đại diện cho nhân viên của Canada Post cho biết, gần 9000 nhân viên Canada Post tại khu vực Greater Toronto sẽ bắt...

Công đoàn đại diện cho công nhân tại Canada Post (Bưu điện Canada) đã gửi thông báo đến 50,000 nhân viên của mình về việc đình công vào đầu...

Một thỏa thuận tạm thời đã được đưa ra bởi Công ty Brinks Canada và Unifor (Công đoàn đại diện cho công nhân của Brinks) nhằm ngăn chặn cuộc...

Công đoàn đại diện cho các giảng viên thuộc 24 trường đại học công lập của Ontario đã đưa ra thời hạn đình công bắt đầu vào lúc 12...

Trong một thông báo phát đi từ Canada Post xác nhận rằng, họ đã thu hồi thông báo trước đó để mở ra cơ hội cho cả 2 bên...

error: Alert: Content is protected !!