Tag: Cộng đồng Việt Nam tại Canada

Chị Đỗ Thị Thanh Thúy đang sinh sống tại Việt Nam tìm kiếm người bạn thân tên Vũ Thị Minh Loan, sinh năm 1968, đã mất liên lạc từ...

Hôm nay ngồi nói chuyện với một người bạn, không biết nguyên nhân từ đâu lại dẫn đến chuyện mua nhà! Như các bạn đã biết, chính phủ Canada...

error: Alert: Content is protected !!