Tag: CREA

Theo một báo cáo vào ngày 15/03/2018 của Hiệp hội bất động sản Canada (The Canadian Real Estate Association – CREA) cho biết, doanh số bán nhà của Canada...

Theo các chuyên gia bất động sản, dường như đang có dấu hiệu hạ nhiệt tại một số thị trường bất động sản tại Canada.

error: Alert: Content is protected !!