Tag: Cuộc chiến giữ Alberta và B.C

Tỉnh trưởng Alberta đã có một thông báo mới chống lại British Columbia vào giữa cuộc tranh cãi trong một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Jim Carr cho biết chính quyền của British Columbia có thể khởi động các cuộc tham vấn bổ sung liên quan đến...

error: Alert: Content is protected !!