Tag: Cuộc đời William Hawking

Sinh ngày 8 tháng 1 năm 1942 tại Oxford, Anh. Đúng 300 năm sau ngày mất của Galileo Galilei (8 tháng 1 năm 1642)- Là một nhà thiên văn...

error: Alert: Content is protected !!