Tag: Daylight saving

Hơn 75% những người dân Alberta tham gia một cuộc khảo sát trên mạng của chính phủ tỉnh cho biết họ muốn chấm dứt việc thay đổi giờ tại...

Bạn cảm thấy thế nào sau khi đổi giờ vào Chủ Nhật vừa rồi? Phiền phức? Mệt mỏi? Khó chịu? Có thể năm tới Alberta sẻ không cần đổi...

error: Alert: Content is protected !!