Tag: Diện bảo lãnh vợ chồng

Chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi xung quanh việc khi bạn thành thường trú nhân (Permanent Resident-PR) của Canada, li dị (Divorce) và li thân (Legal...

Trong thông báo được chính phủ Canada công bố vào ngày 13/06 vừa qua, chính phủ Canada sẽ thúc đẩy việc giải quyết sự tồn đọng hồ sơ bảo...

error: Alert: Content is protected !!