Tag: diện doanh nhân

Như chúng tôi đã đưa tin về Chương trình định cư Canada tỉnh B.C diện doanh nhân mới (The Entrepreneur Immigration — Regional Pilot), có rất nhiều bạn đọc...

So với vài năm trước đây, hầu hết các chương trình di cư Canada theo diện tỉnh bang hoặc liên bang đều có sự thay đổi. Những thay đổi...

error: Alert: Content is protected !!