• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
immigration

Canada muốn thay đổi luật định cư theo hướng cởi mở hơn đối với người bị bệnh

Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Công dân Canada, ông Ahmed Hussen, cho biết kế hoạch hành động của Bộ sẽ được công bố vào tháng Tư nhằm giải quyết một chính sách gây tranh cãi là từ chối cung cấp dịch vụ y tế cho người nhập cư – Read more