Tag: Distracted driving

Cảnh sát tỉnh Ontario (Ontario Province Polices – OPP) đã cho đăng tải một lời cảnh báo đến các tài xế, kèm theo những con số liên quan đến...

Những ngày nghỉ lễ đầu tiên của mùa hè đã đến, những ngày này cũng là những ngày bận rộn của cảnh sát.

error: Alert: Content is protected !!