Tag: Don Iveson

Chính phủ Alberta cùng với chính quyền thành phố Edmonton đã chủ trì buổi họp báo ra thông báo cho gói hỗ trợ $1 tỷ đô cho dự án...

Nếu được thông quan, đạo luật mới sẽ thúc đẩy nền kinh tế địa phương, tạo ra việc làm và giúp người dân Alberta tiết kiệm tiền điện đáng...

Thị trưởng Edmonton Don Iveson đã tái đắc cử chức thị trưởng Edmonton thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa sau khi càng quét phòng phiếu trong cuộc bầu...

Thị trưởng Edmonton, Don Iveson, đã có một thông báo trên Twitter rằng ông sẽ tiếp tục ra tranh cử cho chức thị trưởng nhiệm kỳ 2 vào mùa...

error: Alert: Content is protected !!