Tag: Doug Ford

Chính quyền tỉnh bang Ontario đã công bố giai đoạn 2 cho việc tái mở cửa nền kinh tế của tình này (Stage 2 of Phase 2), sẽ tiếp...

Tỉnh trưởng tỉnh bang Ontario đã có buổi họp báo vào đầu giờ chiều hôm nay, thứ 2 ngày 27 tháng tư, trong buổi họp báo, Tỉnh trưởng đã...

Vào sáng sớm hôm nay, có khoảng 100 người đã tụ tập trước Cơ quan lập pháp tỉnh bang tại Queen’s Park, ở Toronto, để biểu tình phản đối...

Như chúng tôi đã đưa tin, Tỉnh trưởng Ontario, Doug Ford, đã đệ trình dự luật cắt giảm số thành viên Hội đồng thành phố Toronto từ 47 xuống...

Tỉnh trưởng (Thủ hiến) Ontario thuộc Đảng Bảo Thủ Ontario mới đắc cử, Doug Ford, đã giới thiệu một dự luật theo đó sẽ cắt giảm thành viên Hội...

Cựu thành viên hội đồng thành phố Toronto và là một doanh nhân với một thông điệp mang tính dân túy

Kết quả cuộc bầu cử lãnh đạo của Đảng bảo thủ Ontario cho thấy Doug Ford đã sử dụng sự tận dụng lợi thế từ khu vực GTA để...

error: Alert: Content is protected !!