Tag: Du học Ontario

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, chương trình định cư tỉnh bang Ontario (Ontario Immigrant Nominee Program – OINP) đã thông báo mở stream mới mang tên Ontario’s Express...

Ngày 31/05/2017, chương trình định cư tỉnh bang Ontario đã có 3 sự thay đổi: Mở stream mới mang tên Ontario’s Express Entry Skilled Trades Stream: dành cho các...

error: Alert: Content is protected !!