Tag: Dự luật

Cơ quan lập pháp Tỉnh Ontario đã thông qua một dự luật, theo đó giúp chấm dứt cuộc đình công kéo dài từ hồi tháng 3 vừa qua tại...

Chính phủ Đảng NDP đương nhiệm của tỉnh Alberta thông báo rằng họ sẽ đưa một dự luật ra quốc hội Alberta để thảo luận, nếu dự luật này...

error: Alert: Content is protected !!