Tag: Edmonton Election 2017

Thị trưởng Edmonton Don Iveson đã tái đắc cử chức thị trưởng Edmonton thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa sau khi càng quét phòng phiếu trong cuộc bầu...

Thành phố Edmonton đang diễn ra nhiều buổi gặp gỡ và hội thảo nhằm thu hút thêm nhiều cử tri đi bầu cử cho Hội đồng thành phố Edmonton...

error: Alert: Content is protected !!