• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Canada-Work-Permit-vietcan-tin-canada-1

Tìm hiểu về giấy phép lao động (Work Permit) tại Canada

Tất cả mọi người nước ngoài ở Canada đều cần được cho phép bởi Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mới có thể làm việc hợp pháp. Trừ những trường hơp đặc biệt (ở cuối bài), sự cho phép này được thể hiện bằng một giấy phép làm việc (work permit-WP). Read more