Tag: ETS

Chính quyền thành phố Edmonton đã công bố việc “thông minh hóa” hệ thống xe buýt bằng việc gắn thiết bị định vị lên xe buýt và chia sẻ...

Chính quyền tỉnh Alberta và thành phố Edmonton đã phối hợp để tạo sự dễ dàng cho những người có thu nhập thấp, để khuyến khích họ sử dụng...

error: Alert: Content is protected !!