Tag: Family sponsorship

Như chúng tôi đã đưa tin, Chính phủ Canada đã chính thức mở lại diện bảo lãnh ông bà/cha mẹ bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 năm 2018...

Chúng tôi nhận được câu hỏi của một bạn hỏi rằng: “Xin chào, Vietcan vui lòng cho hỏi mình đã có card PR (Permanent Resident), hiện ở Montreal và...

error: Alert: Content is protected !!