Tag: First time home buyer

Là người lần đầu mua nhà, khả năng chi trả là một yếu tố rất quan trọng cần quan tâm đến. Làm thế nào để tìm mua được một...

Bắt đầu từ hôm nay, thứ 2 ngày 17/10, quy định mới của điều kiện đảm bảo cho vay tiền mua nhà (insured mortgage) sẽ có hiệu lực.

error: Alert: Content is protected !!