Tag: House for sale

Trong tháng 7 vừa qua, thị trường bất động sản tại khu vực Metro Vancouver đang có dấu hiệu trầm lặng hơn trước.