• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
cross-border-canada

Đảng Bảo Thủ Canada áp lực chính phủ ngăn chặn người nhập cư trái phép

Các nghị sĩ bảo thủ đang kêu gọi chính phủ liên bang thực hiện “hành động ngay lập tức” để ngăn chặn các cuộc vượt biên bất hợp pháp, trong đó luồng người tị nạn từ Hoa Kỳ được đề cập đến như là một “cuộc khủng hoảng không có kế hoạch”. Read more

Parent-and-Grandparent-for-immigration-to-Canada-800x445

Canada chính thức mở lại diện bảo lãnh ông bà/cha mẹ

Như chúng tôi đã đưa tin, hôm nay, ngày 02/01/2018, chính phủ Canada chính thức mở lại chương trình bảo lãnh ông bà/cha mẹ. Chính phủ Canada sẽ nhận 10,000 hồ sơ bảo lãnh ông ba/cha mẹ trong năm 2018 theo hình thức “bốc thăm may mắn” và những người muốn bảo lãnh ông ba/cha mẹ sẽ phải điền form (mẫu đăng ký) để được bốc thăm. Chúng tôi xin giới thiệu chi tiết kèm theo hướng dẫn để điền form này Read more