• 780-782-8485
    • info@vietcan.ca
    • 1704 63 St. Sw., Edmonton, AB
    • Follow us:
Parent-and-Grandparent-for-immigration-to-Canada-800x445

Canada chính thức mở lại diện bảo lãnh ông bà/cha mẹ

Như chúng tôi đã đưa tin, hôm nay, ngày 02/01/2018, chính phủ Canada chính thức mở lại chương trình bảo lãnh ông bà/cha mẹ. Chính phủ Canada sẽ nhận 10,000 hồ sơ bảo lãnh ông ba/cha mẹ trong năm 2018 theo hình thức “bốc thăm may mắn” và những người muốn bảo lãnh ông ba/cha mẹ sẽ phải điền form (mẫu đăng ký) để được bốc thăm. Chúng tôi xin giới thiệu chi tiết kèm theo hướng dẫn để điền form này Read more